Permissionsuniform

Spela videoklipp

Fram till 1950-talet bar man samma uniform både i tjänst och vid permission. Den sista uniformen med den funktionen var m/39 som bars av alla inkallade under beredskapsåren 1939 till 1945. Den uniformen fungerade både som daglig dräkt i kasernen, fältuniform och permissionsuniform. Under 1950-talet utvecklades mer praktiska och fältmässiga uniformer vilket också gjorde att det togs fram särskilda permissionsuniformer. Den första permissionsuniformen blev m/60.

1974 infördes ständig nattpermission för värnpliktiga och samtidigt avvecklades de sista resterna av uniformstvånget. Det gjorde att färre uniformer sågs ute på stan i garnisonsstäderna runt om i Sverige.

Men ingen bär väl uniform vid permission eller ledighet längre? Nej det gör man inte. Uniformsbestämmelse 2015 säger att man bara är skyldig att bära uniform i tjänsten.

Värnplikten lades vilande 2010 och ersattes med ett yrkesförsvar. Sen 2017 är värnplikten återinförd men nu i betydligt mindre skala än under 1900-talet. Dessa värnpliktiga ska dessutom bara komplettera yrkesarmén.