Truppslag

Spela videoklipp

Från början använde man sig bara av två truppslag: fotfolk och rytteri. Men krigskonsten utvecklades och nya truppslag tillkom.

Den svenska arméns truppslag är: infanteri, kavalleri, pansartrupperna, artilleri, luftvärn, ingenjörstrupper, signaltrupper och trängtrupper. Dess förkortningar används som beteckningar på regementena tillsammans med ett nummer. I 19 som finns i Boden är alltså Infanteriregemente 19.

Länge var kavalleriet överlägset men i och med användandet av musköter och bajonetter blev infanteriet mest användbart fram till att pansarfordonen började användas i slutet av första världskriget.

Infanteri dvs soldater som strider till fots började vi använda i Sverige under 1600-talet. Fram till andra världskriget förflyttade de sig till fots, med hästdragna fordon eller cykel. Senare användes pansarfordon, lastbilar, terrängbilar och tåg för trupptransporter.

Kavalleriet använde hästar för förflyttning och strid. Kavalleriet delas in i olika delar. Dragoner förflyttar sig till häst men strider till fots. Kyrassiärer är ett bepansrat kavalleri. Husarer är ett lättare och rörligare kavalleri. Lansiärer är beridna och beväpnade med lansar. Men det tidiga 1900-talets alltmer avancerade vapen gjorde att kavalleriet användes mer för spaning än strid.

Artilleri använder sig av tyngre eldvapen som kanoner. I Sverige har vi haft artilleri sedan 1500-talet. Marinen fick artilleri (kustartilleri) 1902 och första luftvärnsregementet i Sverige bildades 1928 och artilleriet blev ett eget truppslag 1942.

Men det finns fler truppslag:

Trängen/tross tillkom 1891 och är det truppslag som underhåller stridande förband. Man förser stridande förband med ammunition, sjukvård och drivmedel.

Ingenjörstrupperna ansvara för all teknik och tillhörde inledningsvis Fortifikationen som tillkom 1718. Man blev ett eget truppslag 1937. Ingenjörerna sköter allt från reparation och demolering av broar och vägar till att ordna färjor.

Pansartrupperna bildades 1942 och förflyttar sig med fordon dvs de är mekaniserade förband.

Signaltrupperna ansvarar för kommunikation sedan starten 1936 och luftvärnets uppgift är att motverka fiendens luftanfall.